LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Omple els espais buits d'aquestes frases amb la preposició adequada. Escriu l'opció correcta en cada cas.
Aquí només hi viuen (a / en) l’hivern.

Crec que ja no hi ha res (a / de) fer.

A l’habitació sempre parlen (en / amb) veu baixa.

És llicenciat (en / amb) filologia.

Aquesta paraula s’escriu (en / amb) dièresi.

Arribaré (en / amb) l’avió de les dotze.

De jersei, no en tinc cap (Ø / de) negre.

Retransmeten el partit (per / per a) televisió.

T’ho farem dur (per / per a) un missatger.

Aquest ram de flors és (per / per a) tu.

A la feina ha de parlar (en / amb) francès.

S’ha especialitzat (en / amb) pediatria.

Tenen una bicicleta nova i una altra (de / Ø) vella.