LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Forma els antònims d'aquestes paraules amb els prefixos anti-, des-, in-/im-/il-/ir- i a-. Escriu les respostes al lloc corresponent.
adherent

normal

penjar

cicló

carregar

mòbil

regular

harmònic

legal

legítim