2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.25
Escriu un sinònim i un antònim per a cada una de les paraules següents.
Per exemple: victòria / sin. triomf / ant. derrota.
cert / /
treballador / /
posar / /
obscur / /
robust / /
nerviós / /
inici / /
simpàtic / /