LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Observa aquestes sèries de paraules. Clica en cada sèrie el sinònim que expressa un grau d'intesitat més alt. Exemple: aire / vent / ràfega