LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4


4.22. Escriu un sinònim més col·loquial per a cada una de les paraules següents.

Per exemple: frigorífic → nevera
anomenar-se /
cambra /
clausurar /
parany /
expirar /
falsedat /
obsequiar /
signatura /
transpirar /