2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.20
Amb l’ajut d’un diccionari, busca un antònim de les paraules destacades en cursiva.
a) Ho té tot endreçat.
Ho té tot .

b) Té moltes qualitats.
Té moltes .

c) És constant.
És .

d) S’ha allunyat.
S’ha .

e) Ha reeixit en el seu intent.
Ha en el seu intent.

f) Ho han fet a posta.
Ho han fet .

g) En Giralt s’ha aprimat molt.
En Giralt s’ha molt.

h) És una decisió assenyada.
És una decisió .