2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.2
Una llegenda és una narració que parteix d’una realitat concreta (un personatge, una cosa o un lloc excepcionals) per tal d’explicar-ne un origen imaginari d’acord amb les creences populars de la gent.
En la narració «Filemon i Baucis», quina és la realitat concreta de la qual s’explica un origen imaginari?