LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Completa el text. Escriu les paraules adequades en els espais buits.
En una obra narrativa, a més de la veu del , també hi trobem la veu dels .
Quan el narrador ens permet conèixer allò que diuen dos o més , diem que es tracta d’un . Quan un sol personatge ens permet de sentir en veu alta allò que es diu a si mateix, diem que es tracta d’un .
L’estil reprodueix les paraules dels tal com les diuen, és a dir, . En canvi, l’estil indirecte reprodueix les paraules dels personatges a través de la veu del .