2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.1
En la introducció, l’autora fa referència a dos pobles concrets de l’Antiguitat. L’un era monoteista (creia en un sol Déu, que considerava que era l’únic veritable); i l’altre era politeista (s’enduia la palma en el fet d’imaginar déus i relacionar-los amb les coses que existien).
a) A quins pobles es refereix l’autora?
b) Quin dels dos pobles contava la història de Filemon i Baucis? Per què?