LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Relaciona aquestes paraules de manera que n'obtinguis paraules compostes. Arrossega cada element de la dreta al lloc corresponent de l'esquerra.