LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Substituiex les paraules destacades per l'expressió o frase feta adequada. Selecciona l'opció correcta.
La sentència era inapel·lable; no s’hi podia fer cap objecció .

Sempre volia tenir la raó; era una persona difícil de convèncer .

En sentir la sentència desfavorable, va manifestar desaprovació amb una gran cridòria .

No cal que discutim més; ens hem tractat de la mateixa manera .

Sense tenir-hi res a veure, va haver de suportar les conseqüències .

Al principi, els seus socis el van estafar; però més endavant, se’n va revenjar .

Quan va veure que el tribunal no li donava la raó, va veure’s frustrat .