LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3


3.50. Escriu les quatre formes dels adjectius boig, baix i mig..
boig
baix
mig