LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Completa aquestes sèries de paraules. Escriu les grafies que falten.
tarona, taroner, taronina, taronada, taronerar

plua, pluim, pluós, plues, pluisser

marear, mareol, mare, mareen, mareador

desitar, desitos, desi, desiten, desitós

esquit, esquitos, esquitar, esquiten, esquitada

engreiar, grei, greios, engreiament