LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3


3.45. Completa les locucions adverbials de les frases següents triant la paraula adequada.
a) Això que dius ara no ve a . (terra / tomb / conte).
b) Vam haver de moure el cotxe a força de . (rodes / mans / braços)
c) Els socis van decidir fer la votació a mà . (alçada / tancada / oberta)
d) No hi havia cadires per a tothom. Molta gent va seguir l’acte a peu . (coix / alt / dret)
e) No ho va sentir ningú; m’ho va dir ben fluix a (darrere / cau / niu) d’orella.
f) Mira, no n’hi ha per tant; no t’ho prenguis tan a la . (valenta / ràpida / enrabiada)
g) En aquest magatzem venen els productes a l'. (estalvi / engròs / hora)
h) Estava nerviós, i no parava d’anar amunt i . (avall / a baix / enlaire)
i) Els pagesos treballaven de a . (lluna / terra / sol)
j) La notícia circulava de en . (orella / boca / veu)