LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Els adverbis de mode acabats en -ment mantenen l’accent de la forma femenina de l’adjectiu. Per exemple: ràpidament (amb accent com ràpida); amablement (sense accent com amable). Escriu els adverbis derivats d'aquests adjectius a partir de la forma femenina.
sobtat:
hàbil:
tranquil:
immens:
econòmic:
antic:
previ:
precís:
perillós:
freqüent:
pacífic:
atent:
esportiu:
propi:
Franc: