LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3


3.43. Tenint en compte el significat, relaciona les locucions adverbials amb els adverbis, arrossegant els adverbis de la dreta cap a les locucions adverbials de la columna de l'esquerra.