2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.4

Els arguments són les raons que es donen per convèncer algú d’una cosa.
a) Creus que Shylock té arguments suficients per odiar Antonio? Quins són?

b) Creus que l’odi és el que mou Shylock a fer signar a Antonio un pagaré tan especial?

c) Quin argument fa servir l’advocat al judici per condemnar Shylock?