LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Completa aquestes frases. Escriu la forma correcta del passat anterior o del passat anterior perifràstic dels verbs entre parèntesis d’acord amb la forma destacada del passat.
Així que el pianista de l’orquestra (sortir) a la sala, va començar el concert.

De seguida que el periodista (saber) la notícia, trucà a la redacció del diari.

Tot just els veïns (sentir) uns sorolls estranys al seu jardí, avisaren la policia.

Tot seguit que (acabar) el ritual religiós, van incinerar els morts.

Tan bon punt l’àrbitre (xiular) el penal a dos minuts del final, els aficionats l’esbroncaren de mala manera.

Tan aviat com (pujar) a l’avió, ens van comunicar que sortiria amb retard.