LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Omple els espais buits d'aquestes expressions comparatives. Escriu les grafies que falten en els espais buits.
Alt com una pera.
erraire com una cotorra.
Deú com el dia de néer.
Eerit com un pèsol.
Feuc com un ase mort.
Lle com un pecat.
Lleuer com una daina.
Flono com una espona.
Trempat com un ínol.
Estirat com un llangarda.
Rabiüt (o geniüt) com un bito.
Pudent com una ina.