LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3


3.31. Omple els buits d'aquestes frases amb x / ix, tx o -ig.
a) El icot somreia de go, enmig de tants obsequis.
b) Si cau un àfec, ens dearà ben xops.
c) El balance del vaell em feia venir mare.
d) Va trobar-me un fe de bitllets sota la roba del cala.
e) En avier va agafar un empa de madues.