LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3


3.30. Omple els buits d'aquestes frases amb les grafies g / j o tg / tj. Després llegeix-les en veu alta.
a) Els pirates van tornar del viae amb un cofre ple de oies.
b) El fuitiu buscava un refui entre el fullae del bosc.
c) L’eninyer vol veure el teu proecte.
d) Aquest matí el jardí era tot ebrat.
e) El relloer m’ha neteat el relloe.