LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

La manera d’actuar i de ser de les persones sovint respon a motius externs, ambientals o socials.
a) Per què Shylock diu que el deixen de banda i el menyspreen?
b) Com justifica que ell es considera tan persona com qualsevol cristià?
c) Com explica el fet que s’hagi tornat dolent?