LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3


3.27. Completa la sèrie de formes dels adjectius d’acord amb el model blanc.
blancblancablancsblanques
boig boges
mig mitjos