LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3


3.26. Completa la sèrie de formes verbals d’acord amb el model cantar.

cantarcantescantàveucantincantant
pujar
viatjar