LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Omple els espais buits d'aquestes frases amb la locució adverbial adequada. Selecciona l'opció correcta.
hauria de ser condemnat a dos anys de presó.
Això deu valer, , uns 15.000 euros.
Sabent de qui provenia l’oferta, la va acceptar .
Van arrencar l’arbre .
Un cop feta la barreja, s’ha de deixar reposar durant una setmana.
Els muntanyencs van iniciar la marxa .
Va acceptar el càstig .