LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Relaciona cada locució adverbial amb l'expressió equivalent. Arrossega els elements de la dreta al costat de la forma corresponent de l'esquerra.