LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Substitueix les expressions entre parèntesis d'aquestes frases per la locució adverbial corresponent. Selecciona l'opció correcta.
Va arribar tan cansat que (a penes) podia respirar .
Va començar a insultar-nos (sense cap motiu raonable).
(Després de tot) , aquesta norma a nosaltres no ens afecta.
T’esperarem amb els braços oberts (completament) de .
(D’aquí a una setmana) me’n vaig a Austràlia.
Aquesta feina és molt delicada, no es pot fer (amb presses).
Els aficionats van omplir el poliesportiu (completament).