2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.2

A més de formar una immensa galeria de caràcters diferents, Shakespeare també introdueix en les seves obres reflexions sobre la vida i el comportament de les persones. Llegeix els fragments i omple els buits:

Shylock: S’ha mofat dels meus , s’ha dels meus èxits perquè sóc . Si un jueu insulta un , què fa el cristià, que és tan ? S’hi . Si un cristià un jueu, què haurà de fer el jueu? . Si vos­altres m’ a ser dolent, molt serà que jo no a ser-ho com vosaltres.