2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.14

De vegades, el protagonista es troba amb certs obstacles que fan la mateixa funció que els personatges oponents. En El mercader de Venècia, quin paper juga la llei respecte a Shylock? Li és un factor favorable o desfavorable?