2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 3.13

D’acord amb la definició que hem donat, qui és el personatge protagonista d’El mercader de Venècia? Justifica la resposta.