LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

En els fragments d’El mercader de Venècia que has llegit, Antonio i Shylock resulten personatges plans o rodons? Per què?