LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Completa aquest resum sobre els personatges d’una obra literària. Escriu les paraules adequades en els espais buits.
Els són els éssers que viuen els fets i realitzen les en la narració d’una història. Són éssers de , és a dir, .
No tots els personatges estan caracteritzats de la mateixa manera: n’hi ha de senzills o i n’hi ha de o rodons. Tampoc no tots tenen la mateixa importància: el protagonista i l’ són personatges . En canvi, la resta, tant els del protagonista com els , són personatges .