LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 3

Les obres teatrals de Shakespeare són una mostra del comportament humà. Hi ha pocs temes que en quedin fora: parlen de l’amor, de l’odi, de la ingratitud, de la gelosia… Respon aquestes preguntes. Escriu les respostes en els buits corresponents.
En El mercader de Venècia hi ha un personatge que representa la generositat: dóna sense esperar res a canvi. Qui és?


Un altre personatge perd tota la seva fortuna per aconseguir l’amor de la dama que estima per sobre de tot. Qui és?


També trobem un personatge que, arrossegat per l’odi, aprofita l’ocasió per aconseguir el grau màxim de la revenja: la mort del seu enemic. Qui és?