LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Pren com a model el poema de Joan Salvat- Papasseit Si jo fos pescador i escriu-ne un altre que presenti unes característiques semblants. Pel que fa a la forma, procura que els versos tinguin el mateix nombre de síl·labes. En relació amb el contingut, utilitza el mateix to optimista i transgressor (que no segueix la norma o el costum, que elabora formes noves), i unes imatges que transmetin el desig de llibertat.