LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes sèries. Escriu totes les formes del participi d'aquests verbs. Per exemple:
incloure → inclòs, inclosa, inclosos, incloses
sorprendre → , , ,

imprimir → , , ,

prendre → , , ,

admetre → , , ,

encendre → , , ,