2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 2.65

Fixa’t que les terminacions -gressió, -gressor; -missió, -missor; -pressió, -pressor s’escriuen amb -ss-. D’acord amb això, escriu els noms relacionats amb els verbs següents. Per exemple: agredir: agressió / agressor

emetre:
dimitir:
imprimir:
transmetre: