LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.64 S’escriuen amb -ss els mots formats pels sufixos a) -assa; b) -dissa; c) -issa; d) -íssim –a; e) -ussa. Forma les paraules derivades amb els sufixos anteriors:
a) barca, pi(n): ,

b) trencar, piular: ,

c) palla, llonga(n): ,

d) bo(n), bell: ,

e) gent, pèl: ,