LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.63Escriu totes les formes de les paraules següents.
gos


perillosa


óssos


russes


dolç


audaç


andalusos


valuoses