LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.61 Completa les frases següents omplint els buits amb l’opció adequada.
a) A l’Isidre no (li / l’hi) agrada la mel.

b) Avui l’Agnès no ha fet el llit. Fes- (-li / -l’hi) tu.

c) La Cecília no (hi / la hi) era, a la biblioteca. Si més no, jo no (hi / la hi) he vist.

d) (Li / La hi) van vendre una nevera que no anava bé. Però l’endemà (li / la hi) van canviar per una altra.