LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.60 Escriu els pronoms febles adequats en cada una de les frases següents. Tingues en compte que en alguns casos hauràs de canviar l’ordre dels pronoms.
a) Qui ha dit? (això = ho, a vosaltres = us)
b) Com recordarem? (d’això = en, nosaltres = ens)
c) Qui acompanyarà? (a ells = els, allà = hi)
d) deixes? (els guants = ‘ls, a mi = me)
e) Ja pots quedar (aquesta goma = la, tu = te).
f) Quan voleu emportar? (aquest armari = el, vosaltres = us)