LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Relaciona aquestes expressions, extretes dels poemes La fageda d'en Jordà, Cançó de pluja, Si jo fos pescador i La teva mirada, amb les explicacions corresponents. Arrossega cada element de la dreta al lloc corresponent de la columna esquerra.