LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes frases. Escriu l’expressió correcta en cada cas.
Al pou molta aigua, però a la cisterna no n'hi ha gens (hi ha / n’hi ha).

Avui a Saragossa; me n'he d'anar de seguida (he d’anar / me n’he d’anar).

A les vuit un tren i a dos quarts de nou n'arriba un altre (arriba / n’arriba).

–Que , la Rosa? –Sí, és a la seva habitació (és / hi és).

Avui també d’apagar el llum. Aquesta setmana ja tres vegades (s’ha oblidat / se n’ha oblidat).