LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.56 Tria el pronom que correspongui en cada oració.
a) Fa dies que no (l’ / el / li) he vist.
b) Demà (l’ / el / li) he de dir que no torni.
c) A elles (les / els / li) va saber molt greu.
d) A elles, no (les / els / li) van deixar entrar.
e) Jo no (en / hi / ho) vull participar.
f) Jo no (en / hi / ho) sé absolutament res, de tot això.
g) Encara no (lo / en / ho) podem assegurar.