LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.55 Canvia el tractament de les frases següent i escriu frases de nou: en comptes de tu, utilitza vostè; i en comptes de vosaltres, vostès.
a) Escolta, tu de quin equip ets? / Escolteu, vosaltres de quin equip sou?
/

b) A tu, et conec d’alguna cosa. / A vosaltres, us conec d’alguna cosa.
/

c) A tu, t’agrada l’òpera? / A vosaltres, us agrada l’òpera?
/