LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa el buit d'aquestes frases. Escriu el pronom que correspon a l'expressió que encapçala cada frase.
(Cada persona) fa del que és seu el que vol.

(Totes les persones) hauria de tenir els mateixos drets.

(Cap cosa) no l’espanta.

(Cap persona) no l’escoltava.

(Totes les coses) se li posa bé.

(Alguna persona) t’ho deu haver dit.