LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Indica a quin poeta fa referència cadascuna d'aquestes afirmacions. Arrossega cada nom al lloc corresponent.