LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes frases. Escriu les formes correctes del plusquamperfet d’indicatiu dels verbs indicats.
Feia gimnàstica perquè el metge m'ho (recomanar).

Per què et va sorprendre el toc d’atenció si (interrompre) la classe dos cops?

Cap a les deu s’aixecà un vent molt fort i a la una encara no (amainar).

Quan ells arribaren al campament, nosaltres feia estona que (sortir).

No vau poder acabar la prova perquè abans (perdre) molt de temps.

Quan van fer el cim, els alpinistes (salvar) 2.500 m de desnivell.