LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes frases. Escriu l’opció adequada, d’acord amb la correlació temporal que s’hi estableix.
Aquella nit no gaire, i això que un dia molt atrafegat (havíem tingut / vam dormir).

dos dies que no en res. Potser ? Només de pensar-hi em llàgrimes als ulls (s'havien estimbat / feia / venien / sabíem).