LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2

Completa aquestes paraules. Escriu en cada espai buit la lletra adequada tenint en compte que totes es pronuncien amb una essa sonora.
bellea
preagi
explo
paràit
oai
meada
frae
reidu
ail
doi
noblea
invalidea
le
divior
riquea