LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 2


2.37 Escriu les paraules següents amb la grafia adequada. La meitat tenen el so sonor de la essa (-s-) i l’altra meitat, el so sord (-ss-).
gris: grios, grienc, grior
pastís: pastios, pastier, pastieria
gas: gaos, gaós, gaificar
escàs: escaos, escaetat, escaejar
través: traveia, travea, travear
precís: precios, preciar, preci
procés: proceos, procear, proceat
pres: preos, preó, preoner